Prixel i Excel

Prixel är ett kalkylprogram speciellt utvecklad av Dahl för VVS-branchen. Programmet är  inbäddat i Excel och utnyttjar Excels funktioner, varför det är mycket lättanvänt.
Programmet är fritt att använda och genom att läsa in ett rabattavtal så kan man göra nettopriskalkyler. Enkel uppdatering gör priserna alltid är aktuella.
Prixel stöds numera bara av Excel2010 och senare utgåvor.

Detaljerad programbeskrivning

Nedladdning till hårddisken C:\Prixel        Hämta installationsfil 
– Rekommenderas eftersom framtida prisuppdateringar förenklas.
- Dubbelklicka på länken. (Crom-webbläsare måste först hämta ned filen)
- Välj kör på överföringsmeddelandet så startar Excel.
- Följ instruktionen som kommer att visas.
- När installationen är klar, starta om Excel så finns Prixel under  menyn Tillägg.
______________________________________________________________________

Nedladdning till annan plats
(\\server,    C:\Användare\Namn,     USB-minne)
Följ instruktionerna ovan. Du får möjlighet att välja en annan plats där mappen \Prixel med programmet installeras. Ligger den mappen på C: eller D: disken så kopplas programmet som ett Excel-tillägg och "Prixel" finns under excelmenyn "Tillägg"
Har man valt att lägga mappen på en server eller USB-minne så kopplas inte programmet som excel-tillägg, eftersom det skulle ge ett felmeddelande när anslutningen till servern eller USB-minnet inte finns.
Man får i stället lägga en genväg till programmet på skrivbordet. När man dubbelklickar på genvägen så fungerar programmet på samma sätt som om det vore installerat som tillägg. Enda skillnaden är att det måste startas separat varje gång Excel startas.
- Starta Utforskaren (filhanteraren)
- Sök upp filen \Prixel\prixel.xla
- Högerklicka på filen och välj Skicka till
- Välj Skrivbord (skapa genväg)
___________________________________________________________________
Inläsning av rabattavtal
Rabattavtalet erhålles som en textfil från Dahls säljavdelning. Den skall ha ett filnamn med formatet Knnnnnn.txt där nnnnnn motsvaras av kundnumret hos Dahl. Rabattfilen läses in under menyn Inläsning rabattavtal.